10 SỰ THẬT VỀ HỢP ĐỒNG LINH HỒN CỦA BẠN Jennie uyen chu yinyang masters đá thạch anh năng lượng luật hấp dẫn

10 SỰ THẬT VỀ HỢP ĐỒNG LINH HỒN CỦA BẠN

Hợp đồng linh hồn được hiểu là thoả thuận mà linh hồn chúng ta chọn lựa, trước khi đầu thai đến một kiếp sống mới.

Trong đó, mô tả đầy đủ về mục đích, sứ mệnh, bài học, diễn biến, sự kiện chính trong cuộc đời chúng ta.

Hợp đồng linh hồn là do chúng ta chọn lựa, các Guides chỉ là người hướng dẫn, định hướng và không hề có sự ép buộc của bất kỳ ai. Mọi thứ ở thế giới linh hồn đều là tình yêu thương vô điều kiện.

10 SỰ THẬT VỀ HỢP ĐỒNG LINH HỒN CỦA BẠN Jennie uyen chu yinyang masters đá thạch anh năng lượng luật hấp dẫn
  1. Bạn đã chọn tên và ngày sinh của mình.
  2. Gia đình linh hồn của bạn giúp bạn chữa lành
  3. Các sự kiện trong cuộc sống giúp bạn chữa lành và học các bài học của mình.
  4. Bạn có ý chí tự do không ai có thể ép buộc bạn trong hành trình này.
  5. Bạn chọn cái chết và cách chết của mình trước cả khi bạn đến Trái Đất.10 SỰ THẬT VỀ HỢP ĐỒNG LINH HỒN CỦA BẠN Jennie uyen chu yinyang masters đá thạch anh năng lượng luật hấp dẫn
  6. Bạn không đơn độc. Bạn có thể kết nối với Spirit Guides hoặc Angels.
  7. Bạn có thể phá vỡ một hợp đồng linh hồn.
  8. Tính đồng bộ( những sự trùng hợp ngẫu nhiên lặp đi lặp lại) xảy ra để hướng dẫn bạn đi đúng hướng.
  9. Bạn có thể giải quyết, chuyển hoá nợ nghiệp, các mối quan hệ mất cân bằng nghiệp quả.
  10. Bạn có thể xóa nghiệp gia đình, và những nỗi đau của tổ tiên bạn.

_______________________________

Set Chí Tôn Thạch - Thu hút năng lượng Tình Yêu - Tiền Bạc - Quyền Lực.

 

10 SỰ THẬT VỀ HỢP ĐỒNG LINH HỒN CỦA BẠN Jennie uyen chu yinyang masters đá thạch anh năng lượng luật hấp dẫn

 

Đặt hàng ngay!

____________________________

 

Xem thêm những bài viết hấp dẫn khác tại đây:

 

 

Quay lại blog

2 bình luận

Tôi muốn biết vài điều về bản thân……..

Phan Văn Hiền sinh ngày 11/01/1986

Tôi muốn đặt hàng

Lê Thơ

Để lại bình luận

1 trong số 3

Bộ Sưu Tập Mới

1 trong số 3
1 trong số 3
1 trong số 3
1 trong số 3
1 trong số 3